Ceník


          AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ ZDROJŮ ZNEČIŠŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ

 • Autorizované měření emisí oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx) u kotlů do výkonu 5 MW.
  Měření provádíme především na kotlích spalujících zemní plyn, ale také u výše uvedených paliv.
 • Cena se pohybuje v rozmezí 1500 - 2500,- Kč za kotel bez DPH,
  řídí se především počtem měřených zařízení a je vždy smluvní.
 • Termín měření samozřejmě přizpůsobíme Vašim požadavkům, při měření je však
   třeba zajistit dostatečný odběr tepla, proto je vhodné provedení v období topné sezóny.
 • Oznámit termín, rozsah měření a autorizovanou osobu, která bude měření provádět, provozovatel  příslušnému inspektorátu České inspekce životního prostředí v současné době opět musí a to 5 pracovních dnů předem na emailovou adresu ČIŽP. Pro Brno a okolí je: public_bn@cizp.cz ( mezi public a bn je spodní pomlčka)
 • Při provádění výpočtu a ohlašování poplatků za znečišťování ovzduší jsme Vám k dispozici.
 • Četnost měření zdrojů znečišťování ovzduší dle nové emisní vyhlášky č.415/2012Sb., která vstoupila v platnost 1.12.2012, je taková, že zdroje do 1000kW příkonu se nemusí měřit vůbec, zdroje nad 1MW do 5MW  příkonu jednou za 3 roky a nad 5MW jednou za kalendářní rok!