Vítejte na stránkách firmy Kamila Lišková - Autorizované měření emisí, kontrola spalinových cest, revize plynu

Hlavní činností naší společnosti je autorizované měření emisí stacionárních zdrojů; především kotelny, lakovny, školy, školky, bytové domy, městské úřady, zdravotní střediska, výrobní provozy a další. Naše firma je držitelem osvědčení o autorizaci k měření emisí - autorizace 2016.jpg (218,1 kB), vydaném rozhodnutím MŽP ČR č.j. 1969/780/11/Hl a opravňujícím k měření emisí ve spalinách u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší s kotli o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 5 MW spalujícími výhradně zemní plyn, bioplyn, zkapalněné plyny nebo lehký topný olej. Také jsme oprávněni proměřit znečišťující látky u kogeneračních jednotek.

V záložce Legislativa najdete aktuální platný zákon o ochraně ovzduší a emisní vyhlášku.

Další činností je kontrola spalinových cest a měření účinnosti kotlů.

Jsme vám k dispozici při ohlašování souhrnné provozní evidence a oznámení o výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší přes ISPOP.

A ještě k tomu všemu nabízíme revize a kontroly plynu, plynovodů a plynových zařízení. 

Novinky

Návrh nového zákona o ochraně ovzduší - emisní limity

17.01.2012 10:32
Připravili jsme pro vás k nahlédnutí i nově připravovaný zákon o chraně ovzduší, který má měnit...

Kogenerační jednotky

17.01.2012 09:20
Rozšířili jsme pro vás naše služby o měření kogeneračních jednotek - stacionárních pístových...

Vítejte na našem novém webu

15.08.2011 20:11
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i...